گزارش کوتاه تظاهرات اعتراضی در برلین 

در اعتراض به نسل کشی هزاره ها در افغانستان

 

دیروز یکشنبه، ۱۷ میزان ۱۴٠۱  صدها تن از شهروندان افغانستان در همسویی و همبستگی با اعتراضات جهانی علیه نسل‌کشی هزاره‌ها، در شهر برلین آلمان تظاهرات کردند.

معترضان در این تظاهرات با محکوم کردن حمله به مرکز آموزشی کاج، شعارهای «نسل‌کشی هزاره‌ها را متوقف کنید» و «مرگ بر طالبان» را سر دادند.

فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) در این تظاهرات شرکت کرده و تعداد زیادی اعلامیۀ سازمان در همین رابطه را پخش کردند. در این اعلامیه و در شعارها، روی این نکته تاکید شده بود که برای تأمین آرامش، امنیت، رفاه و آزادی در افغانستان نباید به الطاف امپریالیست های شرق و غرب، که خود عامل قدرت گیری نیروهای بنیاد گرا هستند، امید بست؛ بلکه تنها می توان و باید به همبستگی مردم تحت ستم افغانستان، اتکا کرد. این بیانیه توسط یکی از زنان این سازمان در جمع قرائت شد.

١٠ اکتبر ٢٠٢٢

فعالین سازمان زنان هشت (ایران- افغانستان) – برلین