گزارش تصویری از آکسیون ٥ نوامبر در میدان آمستردام – هلند

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) واحد هلند، همراه با سایر اعضا «کمیته همبستگی با مبارزات مردم زحمتکش ایران – هلند»، روز شنبه ٥ نوامبر ٢٠٢٢ برابر با ١٤ آبان ١٤٠١، آکسیونی از ساعت ٢ تا ٤ بعدازظهر در میدان دام آمستردام برگزار کردند.

بر روی بنرها تصاویر مبارزات زنان و مردم  در خیزش اخیر، مبارزات زنان در سالهای گذاشته، تصاویر برخی دستگیر شدگان از جمله  توماج صالحی، عکس های کشته شدگان در چند هفته گذشته و شعارهای گوناگون نوشته شده بود که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.

برنامه با پخش موزیک های انقلابی به زبان های گوناگون و دادن شعار آغاز شد. سپس بیانیه مشترک پیرامون اوضاع و شرایط ایران و افشا جنایات رژیم جمهوری اسلامی، به زبان هلندی و فارسی خوانده شد.

بیانیه های «هشت مارس» به زبان فارسی و انگلیسی، همچنین بیانیه مشترک «کمیته همبستگی با مبارزات مردم زحمتکش ایران»، در دفاع از مبارزات مردم و افشای جنایت جمهوری اسلامی وسیعا پخش گردید.

برنامه با دادن شعار و پخش سرود انترناسیونال به پایان رسید.

فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)- هلند

١٥ آبان/ 7 نوامبر ٢٠٢٢


فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)- هلند

١٥ آبان/٧ نوامبر ٢٠٢٢