گزارشی از گردهم آیی اعتراضی در شهر برمنِ آلمان برای همبستگی با خیزش مردمی در ایران!


روز دوشنبه هفتم نوامبر برابر با ۱۶ آبان ۱۴۰۱، از ساعت پنج و نیم بعد از ظهر، گردهم آیی از طرف سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) واحد برمن در مرکز شهر، به همراه سایر نیروهای «کنفرانس زنان شهر برمن» برگزار شد.

فعالین هشت مارس، مجموعه ای از تصاویر مبارزاتی زنان و سایر اقشار، همچنین بنر ها و شعار های خود را به همراه داشتند. در طول برنامه، بیانیه های هشت مارس به زبان فارسی و آلمانی پخش گردید و بخش هایی از آن پشت بلندگو خوانده شد که مورد استقبال و تشویق حاضرین قرار گرفت.

چند دختر و پسر جوان تمایل خود را برای ارتباطات بعدی با ما نشان داده و آدرس های ارتباطی ردو بدل شد.

پخش سرودهای مبارزاتی فارسی هیجان خاصی به جمع می داد . چند ترانه انقلابی به زبان آلمانی که از طرف گروه «ضد کاپیتالیسم» به صورت زنده اجرا شد و سر دادن شعارهایی به زبان فارسی، آلمانی و کردی،  فضای یک مبارزه بین المللی را ایجاد کرده بود.

برنامه با دعوت حاضرین برای تجمعات و راهپیمایی های بعدی به پایان رسید.
7 نوامبر 2022 

سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان)- برمن