گزارشی از آکسیون‌های مشترک سراسری در حمایت از قیام ایران، در روز ۲۱ ژانویه: علیه سرکوب و برای مقاومت

شنبه ۲۱ ژ‌انویه حداقل در ۱۵ شهر اروپایی تظاهرات و گردهمایی های هماهنگ برگزار شد.


در یکی از این گردهمایی ها که فراخوان آن را در شهر برمن، جمعی از نیروهای چپ و پیشرو داده بودند، یک رقص پرفورمانس سیاسی توسط بخشی از شرکت کنندگان همراه با سرود لیلا ها برگزار شد که در آن به زیبایی چگونگی گسترش مبارزات زنان  و مردان، در قیام اخیر به تصویر کشیده شده بود. پیام یکی از نمایندگان کارگران فولاد اهواز هم در حمایت از قیام زن زندگی آزادی، خوانده شد.

در فراخوان این اکسیون وجود هر نوع پرچم و شعار ملی و سلطنتی ممنوع اعلام شده بود و   هوشمندانه از باز کردن این پرچم ها، ممانعت به عمل آمد.

فعالین سازمان زنان هشت مارس - واحد برمن، هم با تعداد زیادی از تصاویر مربوط به مبارزات اخیر، بنر ها و شعارهای خود در این گردهمایی فعالانه شرکت داشتند و توانستند با گفتگو با مخاطبین، حمایت بسیاری را به مبارزات مردم ایران جلب کنند.