گزارش فعالیت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان در آلمان- شهر برمن

سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان)، این روز جهانی را در گردهمایی اعتراضی در حمایت از مبارزات زنان ایران و کردستان، همراه با سایر نیروهای فعال در کنفرانس زنان شهر برمن برگزار کردند. این گردهمایی همراه بود با موزیک زنده و میکروفون آزاد.

صف بزرگی از تظاهراتی هم که از طرف نیروهای رادیکال شهر در حمایت از مبارزات در ایران و به ویژه در کردستان، ترتیب داده شده بود، مطابق هماهنگی که از پیش با جمع ما داشتند، از میانۀ برنامه به ما پیوستند و همه با هم راهپیمایی بزرگ و پر شوری را ادامه دادیم.

 


بیانیه سازمان زنان هشت مارس در دو نوبت از طرف یکی از فعالین هشت مارس به زبان آلمانی قرائت شد که بسیار مورد تشویق حاضرین قرار گرفت.

تعداد زیادی از بیانیه های ما به زبان های فارسی، انگلیسی و آلمانی، بین حاضرین پخش  شد.

٢٥ نوامبر ٢٠٢٢