گزارشی از آکسیون روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان در روتردام هلند

روز جمعه 25 نوامبر 2022 مصادف با ۴ آذر 1401

 


به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان، از جانب کمیته «علیه خشونت بر زنان»، متشکل از فعالین زنان از کشورهای گوناگون، آکسیون خیابانی در شهر روتردام هلند، برگزار شد. سازمان زنان هشت مارس- هلند یکی از اعضای کمیته برگزار کننده، همراه با جمعی از فعالین سیاسی ایرانی در هلند در این آکسیون حضور فعالی داشتند.

برنامه از ساعت پنچ بعد از ظهر با پخش موزیک های انقلابی آغاز شد. بعد از خوش آمد گویی و خواندن بیانیه مرکزی کمیته، بیانیه سازمان زنان هشت مارس از جانب یکی از فعالین این تشکل به زبان هلندی خوانده شد. سپس بیانیه های زنان از کشورهای مختلف خوانده شد که ضمن افشای سیاست های زن سیتزانه در کشورهای خود، جنایات جمهوری اسلامی را محکوم و از مبارزات زنان و مردم ایران دفاع کردند. بیانیه مرکزی هشت مارس به زبان انگلیسی همراه با بیاینه مرکزی کمیته در بین حاضرین و عابرین پخش شد.

بعد از خواندن بیانیه ها و پخش موزیک های مبارزاتی، جمعیت با حمل پرچم و عکس های مبارزاتی و عکس های زنان قربانی خشونت، حرکت کردند و با دادن شعار، اعتراض خود را نسبت به خشونت علیه زنان و سیاست های زن سیتزانه فریاد زدند. زنان ایرانی، کرد و ترک خشم و نفرت خود را از جنایات وحشیانه ای جمهوری اسلامی در ایران و دولت ترکیه در کردستان و در دفاع از مبارزات مردم در این کشورها، و همچنین برای آزادی زندانیان سیاسی، در شعارهایشان فریاد می زدند.