گزارش کوتاهی از برگزاری روز جهانی زن در لندن

یک بار دیگر زنان از ملیت های گوناگون روز ٤ مارس گرد آمدند و وحدت مبارزاتی خود را با دیدگاه های گوناگون به نمایش گذاشتند. مردم در مرکز شلوغ شهر لندن در خیابان های آکسفورد و پیکادلی و میدان ترافالگار شاهد تظاهرات هزاران زنی بودند که این روز مبارزاتی را با حضور خود، با پرچم و پلاکاردهایی که خواسته های خود را بر آن نوشته بودند، گرامی می داشتند.

فعالین سازمان زنان هشت مارس نیز در این تظاهرات شرکت فعال داشت. در تمام طول تظاهرات تلاش شد که با سخنرانی های کوتاه بر این نکته تاکید شود که دستاوردهای خیزش انقلابی  زنان در چند ماه گذشته در ایران  و مبارزات زنان در افغانستان، متعلق به همه زنان در سراسر جهان است. تلاش شد شعار «زن زندگی آزادی»، «زن انقلاب رهایی»، «مرگ بر جمهوری اسلامی»، «مرگ بر طالبان» و... را فراگیر کنیم. در طول تظاهرات صد ها اعلامیه مرکزی سازمان «زن انقلاب رهایی» به زبان انگلیسی پخش شد.


در میدان ترافالگار موسیقی زنده و شعر خوانی توسط زنان اجرا شد و هم چینن سخنرانی های کوتاه از جانب تشکلات مختلف از جمله تشکل ما ایراد شد.

۶ مارس ٢٠٢٣

سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان) - انگلستان