به مناسبت سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی،- لومان

در روز شنبه ١۶ سپتامبر ٢٠٢٣ به مناسبت قتل حکومتی ژینا امینی و آغاز خیزش «زن زندگی آزادی» در مرکز شهر لومان فرانسه گردهمایی توسط فعالین سازمان زنان هشت مارس برگزار گردید. در این گرد همایی اعلامیه مرکزی سازمان به مناسبت سالگرد خیزش ژینا در بین مردم پخش گردید.اگر چه در این گرد همایی با یک سلسله مشکلات موجه شدیم ولی بازهم توانستیم  این گرد همایی را به صورت کامل و درست  به اتمام برسانیم.سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان) – فرانسه

17سپتامبر 2023