به مناسبت سالگرد قتل حکومتی ژینا - برمن

فعالین سازمان زنان هشت مارس در شهر برمنِ آلمان، روز شنبه ٢٥ شهریور، به مناسبت سالگرد قتل حکومتی ژینا و آغاز قیام، از ساعت ١٤ تا ١۶، میز اطلاع رسانی همراه با تصاویری از ژینا و سایر جانباختگان خیزش، پلاکاردهایی با شعارهای رادیکال و تصاویر مبارزات و جسارت های قهرمانانۀ زنان و مردان در مقابله با مزدوران مسلح نظام؛ برپا داشتند. سرودهای انقلابی و تهیجی هم در بخش هایی از برنامه پخش شد.

چند تن از زنان جوان که با فراخوان هشت مارس به جمع پیوسته بودند، با جدیت تمام در تمام طول برنامه همراه با فعالین هشت مارس به پخش اعلامیه های هشت مارس و گفتگو با مخاطبین پرداختند.

این برنامه، فرصت گفتگو با تعداد زیادی از مخاطبین را برای توضیح شرایط زنان و سایر اقشار تحت ستم، خواست سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، افشای سیاست های حمایتی امپریالیست ها از جمهوری اسلامی و فراخواندن  زنان، زحمتکشان و بیداردلان سراسر جهان به حمایت و همبستگی با زنان و سایر ستم دیدگان در ایران؛ مهیا ساخت.

اغلب این گفتگوها با استقبال خوب مخاطبین روبرو و آدرس های ارتباطی با آنان مبادله شد.سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان) - آلمان

١٧سپتامبر ٢٠٢٣