به مناسبت سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی - خرونینگن

روز شنبه ٢٥ شهریور، برای گرامیداشت یاد ژینا و سایر جانباختگان قیام و حمایت از مبارزات جسورانه زنان و مردان دریک سال گذشته، در شهر خرونینگن هلند، گرد هم آیی از ساعت ١١ تا ٣٠: ١٣از سوی فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) برگزار شد.

همراه داشتن عکس هایی از ژینا و سایر جانباختگان خیزش اخیر همراه با پلاکارد هایی با شعارهای رادیکال، توجه بسیاری را به این تجمع، که فعالین هشت مارس با همراهی گروهی از دانشجویان و پناهجویان و یک گروه آتئیست برگزار کردند؛ جلب توجه می کرد.

یکی از زنان هشت مارس، سخنرانی  کوتاهی به زبان هلندی در رابطه با قتل حکومتی ژینا و سایر جنایات جمهوری اسلامی و مبارزات زنان و مردان علیه حجاب اجباری و سایر اشکال ستم و استثمار به ویژه در یک سال گذشته ارائه داد. در بخشی از برنامه هم رقص زیبای «رهایی زن» توسط یکی از فعالین هشت مارس اجرا شد. همچنین تعداد زیادی اعلامیه های هشت مارس به  سه زبان، بین بازدیدکنندگان پخش شد.

قسمت های مختلف برنامه، با استقبال خوبی از سوی حاضرین مواجه شد.سازمان زنان هشت مارس(ایران- افغانستان) – هلند

١٧سپتامبر ٢٠٢٣