گزارشی از تظاهرات علیه جنایات اسرائیل و نسل کشی در غزه

برلین، روز شنبه ۱۳ آبان

هزاران نفر در تظاهرات علیه جنایات اسرائیل و نسل کشی در غزه

در تظاهرات روز شنبه در برلین، با وجودی که پلیس آلمان مجوز آن را با قیدِ  ده ها محدودیت و اما و اگر، صادر کرده بود، صف عظیمی شامل هزاران نفر از ملیت های مختلف شرکت کرده و علیه نسل کشی در فلسطین و حمایت کشورهای امپریالیستی شعار دادند!

فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) هم با شعارها و بنرهای خود، در این راهپیمایی فعالانه شرکت داشته و تلاش کردند صدای چندین نسل از مردم فلسطین، صدای میلیون ها زن، کودک و مرد فلسطینی را با فریادهای خود به گوش جهانیان برسانند!

و مردم جهان را برای حمایت از فلسطینیانی که،  سال هاست، در اثر بمباران ها و شلیک های وحشیانۀ نیروهای اسرائیل زیر آوار ساختمان ها دفن شده، کشته، زخمی، آواره و مفقود شده اند و بسیاری از عزیزان خود را از دست داده اند؛ فرا بخوانند!
فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) - برلین

 ۶ نوامبر ٢٠٢٣