گزارش فعالیت های سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) در شهر برمن

روز  ٢۵ نوامبر، زنان سازمان هشت مارس، در دو فعالیت به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان، شرکت کردند. تظاهرات اول، با وجودی که پلیس یک روز قبل زمان شروع آن را  یک و نیم ساعت به تعویق انداخته و بسیاری به موقع مطلع نشده بودند؛ اما جمعیتی نزدیک به هزار نفر در ان شرکت کردند.

در این تظاهرات، فعالین هشت مارس، برای پخش اعلامیه های خود تا حدودی با مشکل روبرو شدند؛ چرا که برگزار کنندگان در برخوردی محافظه کارانه، موافق طرح مسئله جنگ غزه و اعتراض به کشتار فلسطینیان نبودند. اما زنان هشت مارس بر موضع خود پافشاری کرده و تعداد بسیار زیادی اعلامیه پخش کردند که این حرکت خود مبنای بحث های سازنده ای در بین شرکت کنندگان و حمایت از بیانیه هشت مارس شد.

بخش هایی از اعلامیه هم از بلندگوی تظاهرات خوانده شد که با استقبال حاضرین مواجه شد. در دومین اکسیون که گردهم ایی از طرف فمینیست سوسیالیست ها بود، تعداد کمتری شرکت کرده بودند، اما محتوای سخنرانی ها و شعارها خیلی رادیکال تر بود و شعارها و بیانیه هشت مارس هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شد.سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان) - برمن

٢۵ نوامبر ٢٠٢٣