گزارش تصویری از گردهم آیی به مناسبت ٢۵ نوامبر ٢٠٢٣

روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زن که با شعار «همبستگی با انقلاب ایرانیان»، در مرکز شهر فرانکفورت برگزار شد!

همراه با بخش هایی از سخنرانی یکی از فعالین زنان سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) - واحد فرانکفورت، در این تظاهرات: «وقت آن رسیده است که برای همیشه به این دنیای پر از خشونت بر زنان پایان دهیم.

«وقت آن رسیده که ما زنان پیش‌قراول انقلابی شویم که نه ‌تنها رژیم های سر تا پا زن‌ستیز امارت اسلامی و جمهوری اسلامی را به زباله‌دان تاریخ می سپارد، بلکه همراه با هم‌سرنوشتان خود برای پاره کردن زنجیر ستم و استثماری که سیستم سرمایه داری امپریالیستی مردسالار به وسعت جهان بر دست و پای‌مان بسته است، مبارزه‌ی پی‌گیر و خستگی‌ناپذیر را پیش ‌بریم و این ‌چنین به ساختن جهانی بدون خشونت بر زنان یاری ‌رسانیم.»

آری! ساختن جهانی بدون خشونت بر زنان امکان‌پذیر است!

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) - فرانکفورت

٢٧ نوامبر ٢٠٢٣