گزارش کوتاهی از مراسم روز جهانی زن در فرانسه

 

ما فعالین سازمان زنان هشت مارس روز یکشنبه ٣ مارس ٢٠٢۴ گردهمایی را به مناسبت روز جهانی زن در شهر لومان برگزار کردیم و تلاش کردیم که با پرچم و پلاکارد و پخش اعلامیه صدای مبارزات زنان افغانستان و ایران را به گوش نیروهای مترقی این شهر برسانیم.

همزمان با پخش اعلامیه مرکزی سازمان زنان هشت مارس، «زنان پیشقراولان مبارزه برای رهایی!»، در بین شرکت کنندگان موفق شدیم با برخی از زنان در باره موقعیت زنان در ایران و افغانستان و اهمیت مبارزه شان صحبت کنیم.سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان)- فرانسه

٣ مارس ٢٠٢۴