طالبان افغانستان زن و مرد جوانی را سنگسار کردند

طالبان افغانستان زن و مرد جوانی را سنگسار کردند

 

سنگسار یک زن و مرد در ملاء عام در بازاری در استان قندوز به دست نیروهای طالبان، در منطقه‌ای که زیر نظارت ارتش آلمان است، نشان می‌دهد که نیروهای دولتی و مدافعان جهانی آنها تا چه حد ضعیف‌اند و طالبان چه آزادانه عمل می کند.

بعدازظهر یکشنبه (۱۵ مرداد) در بازاری شلوغ در منطقه ملاقلی در شمال شهر قندوز روی داد. حدود ۱۰۰ ستیزه‌جوی طالبان سوار بر موتور و سلاح‌هایی آویخته بر شانه‌های‌شان به بازار وارد شدند. آنها دو محکوم را با خود آورده بودند. این دو محکوم جوان یکی عبدالقیوم ۲۸ ساله و دیگری صدیقه ۲۰ ساله بودند. گفته می‌شود که این مرد مزدوج با این دختر جوان رابطه‌ی جنسی داشته است. کمی بعد جسد محکومان در بازار ملاقلی افتاده بود. طالبان این دو را در ملاء عام، در بازاری پر رفت و آمد سنگسار کردند.

حمید آقا، یکی از حاضران در مراسم سنگسار می‌گفت: «طالبان یک ساعت تمام به سوی این دو جوان سنگ پرتاب ‌کردند و چون دختر جوان هنوز زنده بود یکی از اعضای طالبان با شلیک گلوله‌ای بر مغزش او را کشت.»

 

برگرفته از رادیو آلمان

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5915646,00.html