شهلا جاهد اعدام می‌شود

حکم اعدام شهلا جاهد تأييد شد

يك منبع آگاه در قوه‌قضاييه با تأييد امضای حكم قصاص شهلا جاهد، از ارسال پرونده به دادسرای جنايی تهران برای اجرا خبر داد.

يك منبع آگاه در قوه‌قضاييه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره سرانجام پرونده شهلا جاهد اظهار داشت: خبرهای منتشره درباره تأييد حكم قصاص وی صحت دارد و پرونده برای اجرا، به دادسرای جنايی تهران ارسال شده است.

عبدالصمد خرمشاهي، وكيل شهلا جاهد نيز به خبرنگار فارس گفت: من هم امروز اين موضوع را شنيده‌ام اما هنوز ابلاغيه به دست من نرسيده است.

وی با بيان اينكه به صورت غيرمستقيم از اين موضوع باخبر شده است، گفت: شنيدم كه استيذان تأييد شد و با اجرای حكم موافقت شده است.

اين در حالی است كه جابري، قاضی واحد اجرای احكام دادسرای جنايی تهران گفت: اين پرونده هنوز به دادسرای جنايی تهران و به دست ما نرسيده است.