آذر درخشان ستاره ای که همچنان خواهد درخشید، چون هزاران ستاره دیگر

DSC_5687.jpg

فریدا فراز

خبر در گذشت و از دست دادن رفیق آذر درخشان برای بسیاری از فعالین جنبش زنان و جنبش کمونیستی و انسانهایی که آذر، صدا و همدرد آنها بود و همچنین خانواده عزیزش بس سنگین و ناگوار است. قلبم از این واقعه مملو از درد و باورش برایم سخت تر.

جنبش انقلابی زنان و جنبش کمونیستی و سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان) یکی از با ارزش ترین کادرهای خودش را از دست داد. آذر درخشان یکی از فعالین جنبش زنان و جنبش کمونیستی بود که در طول زندگیش همواره در حال مبارزه با  نظام های سرمایه داری و ارتجاعی بود و با هر بی عدالتی و نابرابری مبارزه کرد. آذر با بیماریش 11 سال مبارزه کرد، آذر با مرگ هم مبارزه کرد تا زنده بماند، زنده بماند تا بتواند برای رسیدن به آرزوها و آرمانهایش که همانا رهایی بشریت از یوغ ستم و استثمار بود ادامه دهد. آذر آرزوی جهانی دیگر را در سر داشت، جهانی عاری از هر گونه ستم و استثمار، جهانی عاری از هر گونه ناعدالتی و نابرابری و تبعیض جنسیتی در تمامی عرصه ها.

آذر از میان ما رفت ولی باز هم در قلبهای بی شماری زنده خواهد ماند و در تاریخ مبارزاتی، ایده ها و فعالیت هایش ثبت خواهد شد.

از صمیم قلب به جنبش انقلابی زنان، جنبش کمونیستی و تمامی رفقا، یاران، همرزمان، خانواده عزیزش تسلیت می گویم. 

باشد تا راهش را تا توان داریم ادامه دهیم. آذرها با مبارزات ما زنده خواهند ماند.

یادش گرامی و راه و مبارزه اش پاینده باد

تا شقایق هست زندگی باید کرد.

27 می 2012