خانم ها و دوستان ایرانی عزیز،

 

خانم ها و دوستان ایرانی عزیز،

رفقای انقلابی ایرانی عزیز،

خبر مرگ آذر برایمان بسیار ناراحت کننده بود. گرچه مدت ها قبل دچار بیماری لاعلاج شده بود، اما مرگش به منزله یک شکاف عمیق در دل دوستانش و آشنایانش می ماند.

من از طرف کلیه رفقای "ام ال پ د" "حزب مارکسیستی و لنینیستی آلمان" در هامبورگ و کمیته حزب در استان های ناحیه شمال-غربی خدمت تو زمان، به عنوان نماینده دوستان ایرانی، مرگ آذر را تسلیت می گویم.

به راستی که جنبش رادیکال و انقلابی زنان و همچنین جنبش بین المللی زنان،  با مرگ آذر دچار کمبود بزرگی شده است. ما نیز به همراه شما در سوگ مرگ آذر نشستیم. بگذارید که همگی یادبود آذر را در نیرو، شجاعت و اطمینان را در راه اهدافش ادامه دهیم، چه بسا بتوانیم جامعه ای آزاد بسازیم.

با سلام های صمیمانه و در آغوش گیرنده

 

بوآخیم گریز باوم- نماینده حزب مارکسیستی و لنینیستی آلمان در استان های ناحیه شمال-غربی

 

* - پيام فوق در مراسم يادمان  رفيق آذر درخشان در شهر هامبورگ – 15 ژوئن 2012 – خوانده شد.