جنبش زنان یکی از یاران خود را از دست داد و من امروز به خاطر از دست دادن چالشگر و فعالی دیگر و همراهی مصمم، غمگینم.

آذر درخشان فعال دلسوز جنبش زنان سحرگاه امروز پس از سالها نبرد با بیماری سرطان، مرگ را در آغوش کشید.

اذر درخشان را نمی دانم اولین بار چند سال پیش و در کدام سمینار یا کنفرانس زنان دیدم، ولی بیش از 15 سال است که آذر و نظراتش را می شناسم و از هر فرصتی برای چالش و جدل صمیمانه با یکدیگر سود جستیم. علی رغم اختلاف نظراتم با اذر عزیز ، همیشه او را کنشگری صادق و استوار می دانستم و برایم قابل احترام بود. آخرین بار که برای سخنرانی به مناسبت 8 مارس در پاریس بودم، جایش در جلسه خالی بود. از دوستان سراغش را گرفتم و گفتند، اذر زیاد رو براه نیست و در پاسخ اینکه آیا می شود به دیدارش بروم گفتند : ترجیحا نه.

و به این ترتیب دانستم که آذر را هم دیگر در کنار خود نخواهیم داشت. باز هم از کوشندگان اهل عمل و فکر و قلم یکی از میان ما رفت. جایش خالی ست. امید که آرزو هایش و تلاش هایش به بار نشیند.

یادش گرامی

شادی امین