درگذشت زودرس رفیق آذر درخشان را به خانواده، همرزمان، دوستانش از صمیم قلب تسلیت میگویم

یادش گرامی باد

ثریا شهابی