‏بدون شک آذر درخشان یکی از چهره های برجسته و شاخص جنبش زنان ایران بود که با توجه به بیماری شدیدش پیگیرانه و خستگی ناپذیر تا واپسین لحظات زندگی به فعالیت های خود ادامه داد. وی از فعالین پرتوان حوزه زنان و یکی از مدافعان خستگی ناپذیر زنان بود که هرگز فراموش نمی کرد جریانات انحرافی در جنبش زنان را نقد و به چالش بگیرد.

آذر درخشانی انسانی تلاشگر و سخت کوش در راه آزادی و رهایی زنان ، دارای خصوصیات والای انسانی و یکی از چهره های سخت کوش جنبش زنان ایران بود جنبش رهایی زنان با فقدان و از دست دادن این زن توانا خسارتی جبران ناپذیر را متحمل میشود.

درگذشت این زن مبارز را همه پوینده گان راه رهایی و برابری صمیمانه تسلیت می گویم.

مهین شکرالله پور