رفیق عزیز

با سلام و احترام

و با اعتذار از این که به دلیل اقامت در ایران نتوانستم نسبت به در گذشت رفیق کمونیست و مبارز آذر درخشان عزیز حتا یک پیام ساده برای شما و سایر رفقا منتشر کنم.

این دشواری امنیتی اما مانع از آن نمی شود که بدین طریق مراتب همدردی خود را به سبب فقدان رفیق به حضور شما از این طریق اعلام نکنم  یاد رفیق در دل همه ی ما زنده خواهد ماند . بی شک جای او همیشه خالی خاهد بود.

اما راهش پر رهرو

با احترام در برابر یاد و خاطره رفیق آذر بر می خیزم

حالا دیگر هدایت و ساعدی ما در پرلاشز تنها نخواهند بود ساعدی مهمان دارد و چه مهمان عزیزی

ارادتمند شما

م -  تهران