یاد آذر درخشان گرامی باد

Description: http://www.8mars.com/8MARS_AZAR_DERAKHSHAN/ETELA1%5b1%5d-Azar_bestanden/image002.jpg

با تأسف بسیار اطلاع یافتیم رفیق آذر درخشان (مهری علی ملایری) مبارز پیگیر و دلیر ِ جنبش آزادی زنان، جنبش دموکراتیک، جنبش کارگری و عضو حزب کمونیست ایران (م. ل. م) سحرگاه ٦ خرداد، ۲٦ مه در یکی از بیمارستان های پاریس درگذشت.

زندگی کوتاه آذر درخشان سرشار از مبارزه و تلاش برای تغییر وضع اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی زحمتکشان بود. او که در طول ١۰ سال گذشته با بیماری جانکاه سرطان درگیر بود، هرگز روحیۀ زنده، مبارز و پرتلاش خود را از دست نداد. او با تحقیر درد و رنج، قلم و صدای رسای خود را در راه پیشبرد اهداف انسانی اش به کار برد. آذر درخشان لحظه ای از افشاگری رژیم خونخوار جمهوری اسلامی و روابط اجتماعی حاکم بر جامعه ایران دست برنداشت. تلاش او تنها در افشای ستم و استثمار توده های رنجبر خلاصه نمی شد؛ او می کوشید راه رهایی و افق روشن آینده را نیز با قلم و قدم خود به معاصران و آیندگان نشان دهد.

ما از دست رفتن این رزمندۀ درخشان را به رفقا و نزدیکانش تسلیت می گوییم.

یاد او گرامی است

جمعی از کمونیست های ایران (آذرخش)

١۰ خرداد ١٣٩١، ٣۰ مه ٢۰١٢