رفقا و دوستان گرامی

ما بسیار متاسف شدیم از شنیدن این خبر غم انگیز

روز یکشنبه ما گروه کمونیستهای انقلابی در بوگوتا در طول برنامه تجمع زنان یاد آذر را گرامی میداریم

با درودهای سرخ از کلمبیا

 DearComrades and Friends

We are allmoved with this sad notice.

TheRevolutionary Communist Group will pay a homage to Azar next Sunday in Bogotá, during a womenconcentration.

Red Salute