پیام انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران در پاریس

به

                                                    مراسم بزرگداشت زنده یاد آذر درخشان

 

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق         ثبت است بر جریده عالم دوام ما

 

آذر درخشان زنی از زنان نسل انقلاب بود که برای آزادی ،برابری و عدالت اجتماعی پا به میدان مبارزه نهاد.

او از مبارزین راه رهایی زنان و ستم دیدگان و یار و یاور آزادیخواهان بود.

 پس از سی سال تلاش و مبارزه بر علیه نمامیت حکومت جمهوری اسلامی و سالها مبارزه با مرگ نحس ، قلب پر شور آذر در سحر گاه 26 ماه مه برابر با 6 خرداد از تپش ایستاد. و آذر کنار پوران بازرگان و پدر فضیلت کلام و... آرام گرفت.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران در پاریس ضمن بزرگداشت یاد او، به همه یاران و دوستان و آشنایان او تسلیت می گوید و همدردی خود را با آنان ابراز میدارد.

به امید تحقق آرمانهایش

یاد و نامش همیشه زنده

 

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران در پاریس