به یاد آذر درخشان که همیشه با ماست

آذر عزیز!

قرار گذاشته بودیم که شکسپیر بخوانیم و با تو و گیسو سفری دراز داشته باشیم و صعود کنیم به کوه­های هیمالیا.

به کوه­های هیمالیا صعود نکردیم اما، صعود تو به قله­ی عشق و پایداری، انگیزه ی هر رهروی است در صعود به قله­ها.

تصویر تو همیشه با ماست: خندان، پرتوان، امیدوار و صبور!

خسرو شهریاری

 5 ژوئن 2012