گزارش تصویری از راهپیمایی کارزار زنان

گزارش تصویری از راهپیمایی کارزار زنان

8 مارس 2009 استکلهم- سوئد

فریدا فراز

CIMG3083

 

  CIMG3085 DSC_4715  

                                                            

 CIMG3084 CIMG3086

 

 DSC_4707 CIMG3091

 

DSC_4741 DSC_4788

 

    DSC_4798  DSC_4799    

 

       DSC_4822  DSC_4800

 

       P3080123  P3080122   

 

      CIMG3094  CIMG3081

 

        CIMG3089  CIMG3095

 

       CIMG3096  CIMG3093