Uitnodiging 8 Maart Internationale Vrouwendag.

Uitnodiging 8 Maart Internationale Vrouwendag. Internationale demonstratie voor vrouwenrechten in Iran.

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Op 7 maart aanstaande zal er een grote groep prominente progressieve Iraanse vrouwen van over de hele wereld naar Den Haag komen om op internationale vrouwendag te demonstreren voor meer rechten voor vrouwen in Iran. De demonstratie op 8 maart wordt de afsluiting van een tournee die in de eerste week van maart in Duitsland begint. Daar worden in 4 steden demonstraties en bijeenkomsten door de Iraanse vrouwen gehouden in samenwerking met Duitse vrouwenorganisaties.

Zoals bekend staan de vrouwenrechten in Iran al jaren onder grote druk en dit wordt er met de nieuwe conservatieve regering beslist niet beter op.

De demonstratie kan een grote impact hebben op de vrouwenbeweging in Iran.

Uiteraard is Iran niet het enige land waar vrouwenrechten onder druk staan. Wereldwijd is de strijd tegen geweld tegen vrouwen en tegen vrouwenonderdrukking nog altijd een belangrijk thema. Juist daarom is een zo breed mogelijke internationale solidariteit het beste wapen om in deze situatie verandering te brengen.

De demonstratie in Den Haag zal om 12:00 uur beginnen op het Malieveld met muziek en een aantal sprekers.

Om 13:00 uur begint de protestmars, richting Iraanse Ambassade aan de Duinweg 20.

Om ongeveer 14:00 uur zullen we daar arriveren.

Om 14:30 uur vertrekken we richting Vredespaleis

0m 15:00 begint onze manifestatie.

De eerste 45 minuten komen Nederlandse spreeksters aan het woord, met 15 minuten afsluitende muziek van karzare zanan

De volgende 45 minuten komen spreeksters uit diverse landen aan het woord. met 15 minuten afsluitende muziek van ..... uit Turkije.

De laatste 45 minuten komen spreeksters van solidaire organisaties aan het woord. Met

10 minuten afsluitende muziek van ...uit Turks Koerdistan.

De petitie over deze manifestatie wordt gelezen in het Farsi en in het Engels.

De laatste van de manifestatie afsluiten met een Iraans lied.

Gezien het belang van de internationale solidariteit en de tijdsdruk tijdens de manifestatie is er besloten dat de meeste vrouwen die aan het woord komen internationale gasten zullen zijn.

We zullen de definitieve invulling later bekendmaken.

Om deze demonstratie tot een echt succes te maken is ondersteuning van in Nederland gevestigde progressieve organisaties van essentieel belang.

Vandaar dat wij u middels deze brief willen uitnodigen voor een eerste voorbereidingsbijeenkomst die op het eerst op vrijdagmiddag 20 januari om 14.00 uur op het kantoor van Prime, Stationsweg 62, Den Haag. (Vlakbij Station Den Haag HS), werd gehouden en zal worden gehouden om de 14 dagen op vrijdag, op dezelfde plaats om 15 uur, te beginnen op 3 februari, 17 februari en 3 maart 2006.

Op deze bijeenkomst kan een ieder suggesties en ideeën voor de demonstratie/manifestatie ter berde brengen. Het is de bedoeling dat de demonstratie van 8 maart een open karakter krijgt waarin iedere groep zichzelf kan laten zien en kenbaar maken. Als bijlage bij deze uitnodiging sturen wij u de eerste verklaring van de Iraanse vrouwenbeweging. Mocht u het met deze verklaring eens zijn dan is het mogelijk om deze verklaring mede te ondertekenen.

Wij hopen dat u aan deze uitnodiging gehoor zult willen/kunnen geven, zodat wij gezamenlijk de Iraanse vrouwen de steun kunnen geven die zij hard nodig hebben.

 Er hebben tot nu toe twee fondsen (x & y en Mama Cash) toezeggingen gedaan wat betreft de financiële kant van de manifestatie en een elftal vluchtelingen hebben inmiddels 100 € gegeven. We hebben echter nog meer geld nodig en daarom is iedere donatie van harte wel kom. 

Tot nu toe hebben deze organisaties zich solidair verklaard met de demonstratie van 8 maart 2006 in het kader van de Iraanse vrouwen dag, karzar zanan (vrouwen strijd).

1.      SP Socialistische Partij

2.      Stichting X - Y

3.      Vrouwen tegen uitzetting ( VTU )

4.      Platform tegen de ' Nieuwe Oorlog '

5.      SMA ( Stichting Mensenrechten Advocaten )

6.      Haagse Stads Partij

7.      Kerk en Vrede

8.      LOS (Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt)

9.      De fabel van de illegaal

10.  Basisbeweging Nederland

11.  (EMCEMO) Euro Mediterraan Centrum Migratie en Ontwikkeling

12.  ( MVVN ) Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland

13.  Werkverband Religieuzen voor Gerechtigheid en Vrede ( WRGV )

14.  Stichting SONIDO

15.  Stichting Arash ( vluchtelingen organisatie )

16.  Iraanse studenten tijdschrift BAZR

17.  EUROPEAN  DEMOCRATIC  WOMEN MOVEMENT

18.  HTIF ( Federatie van Arbeiders uit Turkije )

19.  Iraanse Revolutionaire Arbeiders Organisatie ( Rahe Kargar )

20.  International Free Women's Foundation

21.  VAVON

22.  Iraanse/Iranian studenten-NL

23.  Inter Cultur Progressive Stichting ( ISP )

24.  Stichting Iranian on the move

25.  Stichting Bosporus-de wereldvertelrok

26.  Stichting Sarya

27.  SIS (Stichting invulling stedenband, Nicaraguaanse samenwerking)

28.  IVZO ( Iraanse Vluchtelingen Zelf Organisatie )

29.  Komele ( Revolutionaire organisatie van het Koerdische volk uit Iran )

30.  Revolutionaire unie van Iraanse Communisten en linkse krachten

31.  Stichting Bibi Mahroe ( organisatie van Afghaanse vrouwen in Nederland )

32.  Internationale Socialisten ( IS )

33.  EVA Zuid Holland ( economie, vrouwen en armoede )

34.  Partij voor Allochtonen in Nederland ( PAN )

35.  TUHID (Turks/Nederlands mensen rechten vereniging)

36.  Stichting Nupelda

37.  studenten vereniging Mesopotamie

38.  Werkgroep Vluchtelingen Vrij

39.  Stop de Bezetting

40.  Hervormde diaconie OASE

41.  Van Harte Pardon

42.  De unie van Afghaanse verenigingen in Nederland. ( bestaande uit 15 verenigingen uit heel Nederland.) *

43.  PRIME

Meer informatie: tel. 070-3050415 / 06-55362313 (Prime)

* De unie van Afghaanse verenigingen in Nederland bestaat uit :

Afghaanse Vereniging Gouda.

Vereniging van Afghanen in Utrecht.
Culturele Afghaanse Vereniging Zaanstad.
Afghaanse Sociaal-Culturele Vereniging Enschede.
Afghaanse Associatie in Arnhem.
Culturele Vereniging van de Afghaanse Vluchtelingen in Helmond en Regio.
(ARIANA) Vereniging van Afghaanse vluchtelingen in 's-Hertogenbosch e.o.
De Afghaanse Culturele Vereniging in Haarlem en Omstreken
Vereniging Vrienden van Ariana Cultuur in Amersfoort
Afghaan Vereniging in Amersfoort
Vereniging van Afghaanse Vluchtelingen in Apeldoorn e. o.
Culturele Vereniging van Afghanen in Zwijndrecht
Culturele Vereniging van Afghanen in Zeeland
De Culturele Vereniging ARYANA te Westland e.o.
Vereniging General Association of Afghans Refugees in Arnhem