فراخوان به شرکت در سمینار به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان- نروژ/ كونگسوينگر

فعالین #کارزار در کمیته‌ی آماده‌سازی #سمینار به مناسبت ۲۵ نوامبر

#نروژ

#علیه_خشونت_دولتی

#علیه_خشونت_اجتماعی

#علیه_خشونت_خانگی

23 نوامبر 2018

https://i1.wp.com/www.kaarzaar.org/wp-content/uploads/2018/11/20181125-comite-25-nov-Norway.jpg?resize=1165%2C615&ssl=1

سمینار به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان

زمان: ۲۵ نوامبر ۲۰۱۸ ساعت ۱۷

مکان: موزه زنان در شهر

#سخنرانی #فيلم #شعرخوانی

همراه با سخنرانی گولاله مروتی از فعالین #کارزار در #نروژ

https://i1.wp.com/www.kaarzaar.org/wp-content/uploads/2018/11/20181125-Farakhan-comite-Norway..jpg?resize=708%2C969&ssl=1