تحریم انتخابات

تحریم انتخابات

 

هشت مارس:

- شرکت در انتخابات، یعنی به رسمیت شناختن حاکمیت جمهوری اسلامی!

- شرکت در انتخابات یعنی شریک شدن در جنایات جمهوری اسلامی!

- شرکت در انتخابات یعنی پایمال کردن خون هزاران زن و مردی که مطالبات بر حق خود را فریاد کردند!

- شرکت در انتخابات یعنی همدستی با شکنجه گرانی که ستار بهشتی ها را زیر شکنجه کشتند!

- شرکت در انتخابات یعنی سهیم بودن در قتل نوید افکاری ها، فرزاد کمانگرها، 177 سرنشین هواپیمای اوکراینی و ...

 

 #رای_بی_رای 

#تحریم_انتخابات

@hashtemars