خروج از کشور برای زنان و دختران


سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از تصویب طرحی خبر داد که خروج از کشور برای زنان و دختران اعم از مجرد یا متاهل را به "اذن سرپرست" مشروط می‌کند.

تاکنون زنان متاهل برای سفر به خارج به اجازه همسرشان نیاز داشتند و دختران مجرد بالای ۱۸ سال یا افراد مطلقه می‌توانستند بدون اذن "ولی" مسافرت کنند.

در شرایطی که زنان، خیابان های سراسر کشور را فتح کرده و دلیرانه علیه تمامی اشکال ستم بر زن و بر سایر اقشار جامعه، می جنگند؛ جمهوری اسلامی که پا، جای پای طالبان می گذارد، نه تنها از مواضع زنستیزانۀ خود کوچکترین قدمی عقب ننشینی نکرده، بلکه هر لحظه، یورش تازه ای را به حقوق زنان برنامه ریزی می کند.

 چنین قوانینی که رسما زنان را کالاهایی تحت تملک و سرپرستی، و فاقد شعور و توانایی برای تصمیم گیری معرفی می کند؛ نشانگر وحشت نظام از پتانسیل انفجاری زنان و به منظور سرکوب و کنترل بیشتر آنان است که تصویب شده!

سرنگونی انقلابی، تنها پاسخ درخور به این نظام است!

١٢ بهمن ۱۴۰۱ / ١ فوریه ٢٠٢٣