حذف بودجه زنان سرپرست خانوار از لایحه بودجه ۱۴۰۲


فاطمه قاسم پور، نماینده مجلس، از حذف بودجه حمایت از زنان سرپرست خانوار و دختران در معرض آسیب و آسیب‌دیده که توسط مجلس در دو سال گذشته در بودجه وارد شده بود؛ در لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۲، خبر داد!

اگر چه بودجه ای که از سال ۹۹ برای این زنان تخصیص داده شده بود هم، مقداری نبود که بتوان آن را «حمایت» حکومت از زنان سرپرست خانواده و ...، نامید و مثل همیشه همین مبلغ مختصر هم بیشتر در کانال های دزدی و غارت گم شده و نهایتا بخش عمدۀ آن از جیب مسئولین ریز و درشت، سر در می آورد؛ اما حذف ِ رسمیِ همین مبلغ ناچیز که بیشتر نقش یک عنوان نمایشی را در بودجه، داشت؛ وقاحت علنی و بی انتهای حکومت، علیه زنان را بیش از پیش آشکار می سازد!

با افزایش روز افزون تعداد زنان سرپرست خانواده، زنان و دختران آسیب دیده و  با هر چه زنانه تر شدن فقر؛ حمایت دولتی از این زنان، امری حیاتی و عاجل است که تنها با سرنگونی انقلابی این نظام زنستیز می توان به انجام آن امیدوار بود.

٧ فوریه ٢٠٢٢ / ١۸ بهمن ١٤٠١