آتش شاکرمی در صفحه اینستاگرامش خطاب به نرگس محمدی نوشت :

چرا نرگس محمدی پذیرفت از داخل زندان اوین (همان زندانی که بسیاری از فعالین اجتماعی و سیاسی تحت سخت ترین شرایط به بند کشیده شده اند) با آنجلینا جولی مصاحبه کند؟ دستاورد سیاسی این مصاحبه چیست؟ با توجه به آنکه همه مان میدانیم تبعیض در زندان هم وجود دارد و به عنوان مثال شیوه برخورد حکومت ها با زندانیهای چهره متفاوت از زندانی های بی نام و نشان است سوال من این نیست که نرگس محمدی چطور توانسته از لایه های امنیتی زندان رد شود و آن مصاحبه غیر شفاهی را انجام دهد (سوال بصورت خود بخودی تبدیل به سوالی سطحی و مچ گیری ای نا بالغانه می شود وقتی میدانیم عملکرد سیاست و داد و ستدهای سیاسی چطور است که گویا خیلی ها نمی دانند) سوال این است دستاوردهای این مصاحبه برای جنبش آزادی خواهی و اثبات فشار استخوان خورد کن بر فعالین و دادخواه ها چیست و چطور است که یک فعال آزادی خواه بجای پاسخی درخور به چنین دعوتی (پاسخی که شایسته ی یک نماینده ی متعهد برای زندانیان و مردم آزادی خواه است) آنرا می پذیرد؟ خانم محمدی چرا چنین مصاحبه ای را پذیرفتی؟ چرا آن نوبل را پذیرفتی وقتی بخوبی میدانی غرب عامل اصلی سرپا ماندن این حکومت است؟

چرا بجای رد تمام نوازش های سازمان های حقوق بشری ) و در اصل صنعت حقوق بشر ) جوایز و مصاحبه های شان را رد نمیکنی و پیام شفاف مخالفت با هرگونه مدارا گری با این حکومت را بهشان نمی دهی؟ آنجلینا جولی یک بازیگر سلبریتی است که علاقمند به انجام کارهایی بشر دوستانه هم هست. مصاحبه با او چه دستاوردی برای زندانیهای سیاسی و در ابعادی بزرگتر هشتاد میلیون ایرانی که در زندانی به وسعت یک کشور گروگان گرفته شده اند دارد؟!!! جز اینکه این شبهه را بوجود بیاوری که زندانی سیاسی در ایران آنقدرها هم در فشار و خطر نیست چه دستاوردی داشته این مصاحبه؟

٢۶ نوامبر ٢٠٢٣

برگرفته از تلگرام هشت مارس