گزارش عفو بین‌الملل از خشونت‌های جنسی نیروهای امنیتی ایران

سازمان حقوق بشر عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۶ دسامبر (۱۵ آذر) گزارشی ۱۲۰ صفحه‌ای با عنوان "آنها با خشونت به من تجاوز کردند" را منتشر کرد. در این گزارش سرگذشت ۴۵ بازمانده خیزش "زن، زندگی، آزادی" در ایران از جمله ۲۶ مرد، ۱۲ زن و هفت کودک که در معرض تجاوز و خشونت جنسی فردی و گروهی قرار گرفته‌اند به تفصیل مستند شده است.

دویچه وله

هشت مارس: این اولین بار نیست که از جنایات جمهوری اسلامی به ویژه در رابطه با تجاوز و خشونت های جنسی، نسبت به زنان و مردان معترضِ بازداشت شده، گزارش های مستند منتشر می شود. اگر چه این گزارشات می تواند برای افشای ماهیت زنستیز و فاشیستی جمهوری اسلامی نزد مردم در ایران و جهان و وحدت مبارزاتی آنان مفید باشد، اما هرگز، هیچ پشتوانۀ اجرایی نداشته و در دست امپریالیست های غرب و شرق که خود حامیان رژیم هستند، حداکثر ابزاری است برای بالا بردن نرخ خود در معاملات کثیف اشان با جمهوری اسلامی!

۸ دسامبر ٢٠٢٣

برگرفته از تلگرام هشت مارس