گزارشی از گردهم آیی اعتراضی در حمایت از زنان افغانستان- سوئد/ استکلهم

گزارشی از گردهم آیی اعتراضی در حمایت از زنان افغانستان- سوئد استکلهم

کمیته دفاع از زنان افغانستان" که متشکل از کارزار زنان "مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی علیه زنان در ایران" و "شبکه زنان" می باشد؛ در همراهی با فراخوان "سازمان زنان هشت مارس(ایران-افغانستان)"، در پی تشکیل یک جلسه تدارکاتی مشترک،  گردهم آیی اعتراضی در حمایت از زنان افغانستان و محکومیت نیروهای بنیادگرای طالبان، درروز جمعه ۲۰ اوت در شهر استکهلم، برگزار کردند. تشکل "فادیما و پلا را هرگز فراموش نمی کنیم"، هم با حضور خود از این اکسیون حمایت کرد.

این گردهم آیی که از ساعت ۱۷ آغاز شده بود، دو ساعت به طول انجامید. جمعیت قابل توجهی از زنان و مردان افغانستانی، ساکن سوئد، در آن شرکت کرده و بعضا سخنرانی هایی را هم ارائه کردند.

در طول برنامه شعارهایی در حمایت از زنان افغانستان و محکوم کردن امپریالیسم جهانی، به دلیل فراهم نمودن زمینه بازگشت طالبان، داده شد.

23 اوت 2021