۸maart: Internationale Vrouwendag tegen genderonderdrukking!

Internationale Vrouwendag komt eraan! ۸ maart is de dag waarop de vrouwen over de hele wereld zij aan zij staan, de dag van de rebellie! De dag van eenheid en solidariteit van vrouwen!

De krachtige aanwezigheid van vrouwen op alle fronten van de strijd tegen de onderdrukkers is zo wijdverbreid en zichtbaar geworden dat het wereldwijd steeds meer aandacht genereert.

De strijd van vrouwen wordt elk jaar breder, sterker en meer uitgesproken in haar offensief.

De strijd van vrouwen in Mexico, Turkije, Duitsland, India, Polen, Argentinië, Iran, en Europa tegen de verrotte relaties van het patriarchaat en mannelijk chauvinisme hebben de wereld nieuw leven ingeblazen in een tijd waarin de pandemie velen de adem heeft ontnomen...

De roep van vrouwen voor verandering van de onderworpen situatie waarin zij vastzitten, weerklinkt wereldwijd.

De onaf latende energie voor een dergelijke strijd komt voort uit de woede en haat tegen alle vormen van onderdrukking die miljarden vrouwen treft.

Waar in het ene werelddeel uit naam van de islamitische sharia wetten de zweep diepe en blijvende wonden achterlaat op de lichamen van vrouwen, worden in het andere werelddeel onder "moderne" wetten de lichamen van vrouwen ter veiling aangeboden als seksobject. Aan de ene kant van de wereld worden vrouwen onder heerschappij van islamitisch fundamentalisme tot de dood gestenigd omdat ze verliefd zijn geworden, aan de andere kant wordt vrouwen onder druk van christelijk fundamentalisme het recht op abortus ontnomen.

Waar in het ene deel van de wereld de shariawetten de eerwraak op vrouwen in elke familie goedkeurt, worden elders vrouwen tot de dood verbrand omdat ze de patriarchale wetten tarten, of wordt de banale moord op een vrouw vergoelijkt onder de valse noemer “crime passionele.’

In naam van het patriarchaat worden jonge kwetsbare meisjes met de zweep van traditie en achterlijkheid gedwongen tot een huwelijk. Elders worden hun genitaliën verminkt.

In naam van het patriarchaat worden vrouwen als handelswaar gepresenteerd aan mannen, als seksobjecten voor VN-soldaten op ‘vredesmissie’. Hetzelfde patriarchaat dwingt vrouwen zich te bedekken met hijab en boerka onder bedreiging van spattend zuur op het gezicht en detentie. 

Het patriarchaat kent vele uitdrukkingsvormen om de levens van vrouwen wereldwijd onder controle te houden, hun lichamen tot bezit te maken en als object te misbruiken of verhandelen.

Vrouwen leven nog steeds als tot slaaf-gemaakte en lijden onder de lelijkheid van dit systeem wereldwijd in meer of minder zichtbare vormen. Ook in Europa groeien meisjes nog op met het idee dat zij hun bestaansrecht ontlenen aan het plezieren van mannen en voortplanting als plicht. De kapitalistische welvaartsstaten drijven op de uitbuiting van vrouwen die zich vaak levenslang gevangen zien in het verrichten van slecht betaalde arbeid.

In deze wereld wordt elke onderdrukkende man ondersteund en gelegitimeerd door het heersende patriarchale kapitalistisch systeem. Dat betekend dat zij ondersteund worden door politieke, ideologische, culturele, militaire en juridische macht. Het is dit systeem dat de onderdrukking van het vrouwenlichaam, haar geest en ziel in stand houdt.

Het is duidelijk dat vrouwen het meeste te lijden hebben onder een systeem dat zijn bestaansrecht ontleend op grond van systematische uitbuiting.

De last van de strijd tegen onderdrukking, tegen de degenererende en wrede anti-vrouw aspecten van dit systeem, rust op onze schouders.

Net zomin als racisme en imperialisme verdraagt het kapitalisme ook de vrouwenrechten niet. Waar vrouwen aan de top verschijnen binnen het patriarchaat, zijn er andere vrouwen die hun kinderen verzorgen of hun kleding maken voor een hongerloon. Onze strijd gaat over alle vrouwen.

De onvermoeibare strijd wereldwijd gaande is tegen seksuele verminking, de verplichte hijab, tegen het vermoorden van vrouwen in naam van "de liefde" of in naam van de "eer", de strijd tegen de sekshandel en pornografie, tegen verkrachting en seksuele intimidatie, tegen partner geweld, dwingende controle, belediging en vernedering, tegen de beperking van het recht op abortus, tegen armoede en discriminatie van alleenstaande moeders..., laat zien hoe gretig vrouwen zijn om per direct een einde te willen maken aan het bezit van hun lichaam, van hun capaciteiten en van hun autonomie door anderen.

Deze strijd is de uitdrukking van het grote potentieel dat vrouwen hebben en als dat doordrenkt is met revolutionair bewustzijn, kunnen ze een belangrijke rol spelen bij het opbouwen van een toekomst zonder genderonderdrukking en vrij van enige onderdrukking en uitbuiting.

Wij vrouwen hebben revolutionair bewustwording en organisatie nodig om de strijd in die richting voort te kunnen zetten. Ze hebben eenheid en solidariteit nodig met andere vrouwen op de wereld en samenwerking met andere progressieve bewegingen. Het is belangrijk dat we goed onderscheid blijven maken tussen wat verschijnt met een ‘vrouwvriendelijk’ masker maar intussen het patriarchaal- kapitalistisch systeem blijft faciliteren en wat ons, onze dochters en kleindochters daadwerkelijk zal bevrijden: Radicale gelijkheid en autonomie voor vrouwen wereldwijd.

Het herkennen van de systemen die patriarchale onderdrukking in stand houden, ons bewustzijn van alle vormen van patriarchale onderdrukking wereldwijd, onze verbondenheid met elkaar en het luid en onvermoeibaar onze stem laten horen is hoe wij een beslissende rol kunnen spelen bij het verhogen van de vlag van vrijheid en emancipatie van de mensheid!

۸ maart Vrouwenorganisatie (Iran- Afghanistan) ۸Maart۲۰۲۱

 www.۸mars.com /zan_dem_iran@hotmail.com / https://facebook.com/۸Mars.org / https://t.me/hashtemars www.youtube.com/۸marsorg  /   Instagram: @ zanane۸mars  / Twitter: @HashtMars