به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان - اگر زنان آزاد و رها نباشند، هیچ کس آزاد و رها نیست!

پيش بسوی جامعه ای که در آن هيچ کس بخاطر داشتن عقايد مخالف زندانی و اعدام نگردد!

به مناسبت ۲۴ امين سالگرد زندانيان سياسی

كارزار افغان ستيزی جمهوری اسلامی را درهم شکنیم!

از زنان ، کودکان و مردم زحمتکش افغانستان درمقابل حملات وحشیانه اوباشان اسلامی درایران، دفاع و حمایت کنیم. -کانادا

اطلاعیه شماره دو جزئیات دقیق مراسم تدفین و بزرگداشت رفیق آذر درخشان

اطلاعيه شماره یک: مراسم تدفين رفيق آذر درخشان

آذر درخشان یار و یاور جنبش زنان درگذشت

پيام آذر درخشان به اولين نشست زنان چپ و كمونيست

اطلاعيه‌ پايانی نشست زنان چپ و کمونيست در هامبورگ

فراخوان گردھمايی زنان انقلابی ايرانی ۸ آوريل ۶ ۲۰۱۲ در ھامبورگ