بالا گرفتن موج اعدام ها و سرکوب ها در ایران را محکوم کنیم!!!

متن پیام مشهید در مراسم یادبود بهزاد کاظمی

بهزاد کاظمی یکی از پرکارترین فعالین سیاسی چپ درگذشت

بیانیه ی مشترک به مناسبت فرا رسیدن ۸ مارس روز جهانی زن کمیته ی همبستگی کارگران ایران و ترکیه سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) - در ترکیه

به مناسبت صدمين سالگرد روز جهانی زن ما همه زنانی شورشی هستيم!

سرسخن: پیام سازمان زنان هشت مارس به مراسم بزرگداشت رفیق مینا حق شناس

پیام سازمان زنان هشت مارس به مراسم بزرگداشت رفیق مینا حق شناس

اطلاعات مربوط به مراسم خاکسپاری و یادبود رفیق مینا حق شناس

مینا حق شناس یار و یاور جنبش رهایی زنان درگذشت

ما در کنار مبارزه و مقاومت همه زنان علیه خشونت روزمره در هر نقطه از جهان ايستاده ايم!