تظاهرات اعتراضی به مناسبت ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ در شهر لاهه

فیلم زنان علیه حجاب اجباری ۱۳۵۷

تهیه کننده هشت مارس

آکسیون اعتراضی در مقابل سفارت جنایتکار جمهوری اسلامی در دن هاگ

تظاهرات فعالین سیاسی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در دن هاگ

آکسیون اعتراضی برای محکوم کردن جنایات جمهوری اسلامی - لندن

جلسه به مناسبت ۸ مارس کمیته زنان ضد سنگسار پاریس / آذر درخشان

مراسم راهپیمایی کارزار زنان در ۸ مارس ۲۰۰۹ - استکهم

آذر ما درباره‌ی آذر درخشان / سیروس ماهان و مسعود رئوف

تظاهرات کارزار زنان برای لغو قوانین ضدزن در ایران در بروکسل / آذر درخشان

اکسیون اعترضی در حمایت از دستگیری دانشجویان - تورنتو