نقد فیلم: دایره ای که باید شکسته شود

گفتگوئی با پروانه حميدی بازیگر تئاتر

بخش دوم - از گام های اولیه تا جهش های بعدی

اعلامیه: شرکت هزاران زن در روزهای اخیر با شعار: ما جمهوری اسلامی نمی خواهیم!

«شرکت هزاران زن در روزهای اخیر با شعار«ما جمهوری اسلامی نمی خواهیم

شماره نشریه۳

دو روایت مکمل از موقعیت زنان در جمهوری اسلامی

"دو زن" روایت ستمی است که از فردای برقرار جمهوری اسلامی بر نسلی از زنان ایران رفت. سرنوشت فرشته نام آور، قهرمان فیلم، سرنوشت بسیاری از دختران جوان دانشجو در دوران انقلاب ۵۷ است که با شور و شوق و امید به حرکت در آمده بودند، اما با هجوم وحشیانه ارتجاع جدیدی روبرو شدند که با چماق سرکوب و زنجیر مذهب و سنت کوشید آنان را به اطاعت و تسلیم وادارد.
با "دو زن" به روزهای هجوم پاسداران و حزب اللهی ها به دانشگاه، برهم زدن بساط فروش نشریات سازمانهای کمونیستی و انقلابی، و سپس کشتار دانشجویان و تعطیلی دانشگاه ها تحت نام "انقلاب فرهنگی" برمی گردیم.

تجاوز به زنان در زندان های سری لانكا، سياسی نيست!