گزارش تصوری از آکسیون اعتراضی به اعدام نوید افکاری - دن هاگ

در اعتراض به اعدام نوید افکاری- هلند

زنان و مردان مبارز و انقلابی، آزادی خواه و مترقی، با خلق افکارعمومی و افشای تمامی جنایات رژیم جمهوری اسلامی، خواهان آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی هستند.

پیام مبارزاتی در اعتراض به حکم اعدام نوید افکاری - دن هاگ

نه به اعدام سه جوان در ایران - آمستردام

فراخوان به تجمع - آمستردام

در حمایت از مبارزات مردم زحمتکش و زنان جسور

شرکت در آکسیون ضد جنگ علیه ایران

فراخوان به آکسیون ایستاده‌ - آمستردام

برای جلوگیری از قتل عامی دیگر در خیابان‌ها و زندان‌ها و آزادی تمام زندانیان سیاسی در مقابل دفتر امنستی اینترناشنال!

مراسم روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان- روتردام

بخش دوم