فراخوان مبارزاتی به مناسبت ۲۵ نوامبر - روتردام

خشونت علیه زنان مرز نمی شناسند!

فراخوان به آکسیون - دن هاگ

در همبستگی با مبارزات مردم در ایران

گزارش تصویری از چند آکسیون در حمایت از زندانیان سیاسی در ایران - دن هاگ

گزارش تصویری از آکسیون به مناسبت قتل عام زندانیان سیاسی - آمستردام

فراخوان دعوت به آکسیون - آمستردام

به مناسبت قتل عام زندانیان سیاسی: سی و یک سال پیش رژیم سرکوبگرجمهوری اسلامی برای تثبیت موقعیت خود، دست به سرکوب و قلع و قمع نیروهای آزادیخواه، مبارز، انقلابی و کمونیست زد.

فراخوان تجمع حمایتی- آمستردام

درهای زندان را در هم شکنیم

فراخوان آکسیون اعتراضی - لاهه

به دیدار نمایندگان رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی با نمایندگان پارلمان هلند

آکسیون حمایتی از مبارزات دی ماه ۱۳۹۶- آمستردام