فراخوان روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان

 

فراخوان روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان

 

به هر گوشه از این جهان پهناور که بنگریم شاهد ظلم و ستم و خشونتی هستم که بر زنان و دختران  وارد میشود. نیمی از آسمان را زنان در بر میگیرند اما در مقابل زیر سایه پدرسالاری و مردسالاری سهم شان خشونت هائی است که در خانه، محل کار ، اجتماع و خیابانها بر آنها اعمال میشود.

بس است !کافی است! باید به این وضع پایان داد .

پایان دادن به این خشونت ها و رها شدن از آن تنها با متحد شدن و متشکل شدن امکان پذیر است. تا زمانیکه نظام سرمایه داری چه در جلد امپریالیست ها و چه در غالب بنیاد گرائی مذهبی درقدرت و با  سلاح پدرسالاری و مردسالاری به سوی زنان نشانه گرفته اند، رها شدن از این بند ناممکن است.

خشونت مدرن علیه زنان نیز پدیده‌ای متاخر و متعلق به عصر سرمایه داری است .

تمام جنگ ها ، فجایع سیاسی ، بحرانهای اقتصادی ، بلایای طبیعی ، و آوارگی و پناهندگی خلاصه هر آنچه زندگی آحاد جامعه را در قرن بیستم بیش از بیش به خطر انداخته است، خشونت بر زنان را تشدید و تعمیق کرده است.

 

برخیزید و با فریاد و قدرتتان به هر نوع خشونت و بندگی علیه زنان و فرودستان ، پایان دهیم و متحدانه مبارزه کنیم.

 

بیست و پنجم نوامبر روز جهانی میارزه علیه خشونت بر زنان شروعی استوارتر و راسختر در این راه  میباشد.

ما زنان در شهر دوسلدورف این روز را با تمامی زنان از هر نژاد و ملیتی که باشند حضور خواهیم داشت،  تا فریاداعتراضی خود را به گوش جهانیان برسانیم.

 

زمان : چهارشنبه 25 نوامبر ساعت 15 بعد از ظهر

 

مکان : ایستگاه مرکزی قطار دوسلدورف در ورودی Düsseldorf Hauptbahnhof Eingang

 

 

سازمان زنان هشت مارس  (ایران - افغانستان )

واحد دوسلدورف htttp/facebook.com/8Mars.org

www.8mars.com