بدون شرکت فعال زنان هیچ انقلابی به پیروزی نمی رسد

 

بدون شرکت فعال زنان هیچ انقلابی به پیروزی نمی رسد.

 

راهپیمائی بمناسبت روز جهانی زن در چند کشور جهان:

 

بدون آزادی زن، جامعه آزاد نخواهد شد و

بدون سرنگونی جمهوری اسلامی زنان آزاد نخواهند شد!

 

روز جهانی زن و گرامی داشت یاد و خاطره زنانی که برای رهایی از ستم مبارزه می کنند

 

اگر از 31 سال تحمیل قوانین زن ستیز اسلامی یر زنام به خشم آمده اید!

اگر از 31 سال حکومت ظلم و استبداد مذهبی به تنگ آمده اید!

اگر قلبتان از به زمین افتادن گلهایی چون ندا، ترانه و ... به درد آمده است!

اگر از نابرای و ستم جنسیتی علیه زنان نفرت دارید!

اگر از هر شکلی از مردسالاری بیزارید!

در مبارزات روز جهانی زن علیه جمهوری اسلامی شرکت کنید!

 

آمریکا- لس آنجلس

ائتلاف بمناسبت روز جهانی زن در آمریکا

8 مارس 2010:

روز جهانی زن

زنجیرها را بگسلیم!

خشم زنان را بمثابه

نیروی قدرتمندی

برای انقلاب رها کنیم

 

راهپیمائی و پشتیبانی.

شنبه .  6 مارس .  ساعت 4 . وست ود

تقاطع وست ود و کینروس

ساعت 6 راهپیمائی بطرف وست ود

Saturday, March 6th, 4 PM - Rally at Westwood & Kinross (just north of Wilshire)

6 PM - March through Westwood

یکشنبه . 7 مارس

فوروم : " حجاب اجباری و حاملگیهای اجباری:

فرهنگ، اخلاقیات و آزادی زنان"

Immanuel Presbyterian Church- 3300 Wilshire Blvd. LA., CA. 90010

سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان)

مارس 2010

International Women's Day Los Angeles Coalition

iwdLosAngeles@gmail.com  (323) 490-2647  FacebookiwdLosAngeles

 

 

 

انگلستان- لندن

در راهپیمائی بمناسبت روز جهانی زن در دفاع از مبارزات رزمنده زنان علیه جمهوری اسلامی زن ستیز اسلامی در 7 مارس 2010 در لندن شرکت کنید

زمان تظاهرات 7 مارس 2010

ساعت  12 ظهر

محل تظاهرات : مقابل سفارت جمهوری اسلامی

16 Prince Gate, London SW7

Nearest Underground: South Kensington

www.8mars.com

Zan_dem_iran_@hotmail.com

 

کانادا- ترانتو

راهپیمائی سازمان زنان 8 مارس (ایران افغانستان) –ترانتو –کانادا

مکان ایستگاه نودت بورکمکان- میدان مل لسمن

زمان: یکشنبه 7 مارس- ساعت 4-1 بعد از ظهر

 

هلند - روتردام

زمان: یکشنبه 7 مارس 2010 از ساعت 14.00  تا 16.00 سخنرانی و راهپیمایی

و از ساعت 16.00 تا 20.00 در سالن

محل شروع تظاهرات: جلوی شهرداری شهر روترادم

(Voor het stadhuis in Rotterdam (

محل برنامه بحث و جشن :

Vijverhofstraat 27(Alevitisch Cultureel Centrum (

 

بلژیک – بروکسل

روز و محل آکسیون: شنبه 6 مارس، در " ساختمان بورس"

0032486484365 تلفن تماس:
committe.2007@gmail.com

هموطنان مبارز:

اگر نمی توانید در هر یک از کشورها بما بپیوندید:

با خلاقیت خود در شهرتان تظاهراتی را سازمان دهید.

برای کمک در چگونگی سازمان دادن با 2 ایمیل ما تماس بگیرید.

www.8mars.com

Zan_dem_iran_@hotmail.com

 

این تظاهراتها:

متعلق به همه کسانی است که علیه زندان، شکنجه ؛ تجاوز مبارزه می کنند!
متعلق به همه کسانی است که برای حق آزادی پوشش، حق طلاق، حق حضانت، حق زن بر بدن خود و همه حقوق اولیه برای زنان مبارزه می کنند.

متعلق به همه آزادیخواهان و نیروهای سیاسی انقلابی ومترقی است که خواهان

برابری میان زنان و مردان در همه حیطه های زندگی و رفع هر گونه ستم جنسیتی                                                 هستند.  
متعلق به همه زنان و مردانی است که رهائی و آزادی زنان را جزو معیار و سنجش پیشرفت و آزادی جامعه می دانند

آلمان - برمن

فراخوان

به مناسبت روز جهانی زن

رهایی زن معیار رهایی جامعه است

ما زنان 8 مارس برمن در نظر داریم به مناسبت روز جهانی زن آکسیونی عتراضی،

با  شعار نه به جمهوری اسلامی، نه به امپریالیسم،

در حمایت  از مبارزات و قهرمانی های زنان ایران در دهه های گذشته و ماههای اخیر برگزار کنیم.

ما از تمامی انسانهای برابری طلب و آزادی خواه که  علیه:

ستم جنسی،  نابرابری  حقوق بین زن و مرد،  زندان،  شکنجه و تجاوز، مبارزه میکنند دعوت می کنیم، تا ما را با حضور خود در این آکسیون یاری رسانند.

تاریخ: 2010 -03-08  /  ساعت : 15.00 تا 17.00 /  محل:  Marktplatzt

سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان) –واحد برمن

 

فیلم-آهنگ بمناسبت روز جهانی زن در یوتیوت

http://www.youtube.com/watch?v=lGuSsrop62I&feature=player_embedded

 

آمریکا