صدمین سالگرد روز جهانی زن را درراهپیمائی با زنانی از افغانستان، انگلستاان، کنگو، عراق، پاکستان، نیجریه، مصر، تونس و

روز جهانی زن را در راهپیمائی با زنانی از عراق، تونس، افغانستان، انگلستان،

کنگو، پاکستان، ایتالیا، مصر، ایران و.... برگزار می کنیم!

زنان از نظام مردسالارانه حاکم بر جهان به ستوه آمده اند.  موقعیت زنان در کشورهای گوناگون متفاوت است. اما همه آنان در یک چیز مشترکند. همه در اسارت نظام سرمایه داری مردسالارانه جهانی هستند.

ایران تحت حاکمیت رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی تبدیل به زندان بزرگ زنان شده است. زنان طبق قوانین اسلامی نیمه انسان به حساب می آیند و برده بردگان شده اند.

کشورهای غربی بازار پرفروش کالاهای سکسی هستند. امروز تجارت زنان یکی از رشته های چند میلیارد دلاری سرمایه داری جهانی است. نرخ بالای سود در این رشته باعث شده است که خرید و فروش و آزار میلیونها زن ابعاد هولناکی به خود بگیرد.

خشونت علیه زنان جز لاینفک نظام مردسالاری است . سنگسار زنان، تجاوز به زنان ، قتل زنان بدست افراد مذکر خانواده تحت لوای فرهنگ و ناموس، ناقص سازی جنسی زنان، سوزاندن زنان توسط همسرانشان، کتک خوردن زنان از همسرانشان ویا مردان خانواده، آزار و اذیت زنان توسط مردان، ازدواج اجباری زنان ، اعمال قوانین مبتنی بر شریعت در سراسر جهان از شرق تا غرب گسترده است.

اینها و هزاران ستم و رنج دیگر است که بر سر زنان به همراه سایر مردم جهان می آید. خشم و نفرت از این مناسبات مردسالارانه حاکم و اشتیاق برای جهانی نوین عاری از هر گونه ستم و استثمار نیروی محرکه زنان است. شرایط برای ایجاد جهانی بدون خشونت دولتی و خانگی، جهانی متکی بر منافع اکثریت مردم جهان مهیاست.

سازمان زنان هشت مارس روز جهانی زن را به همراه تشکل "بپاخاستن میلیون زن"  و دیگرزنان از نقاط مختلف دنیا با راهپیمائی در مرکز شهر لندن برگزار می کند. به هم بپیوندیم تا روز جهانی زن در مبارزه علیه نظام مردسالار حاکم بر جهان را هر چه وسیع تر و با شکوه تر برگزار کنیم.

زمان : شنبه 3 مارس 2012  ساعت 12 ظهر به طرف میدان ترافالگار

مکان شروع راهپیمائی:

Orchard Street,London W1(Outside Selfridges Food hall)

نزدیکترین ایستگاه آندر گراند: Marble Arch

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)-انگلستان

www.8mars.com   /     zan_dem_iran@hotmail.com