گزارش تظاهرات بمناسبت بیستمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی

 گزارش تظاهرات بمناسبت بیستمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی !

 

 

بمناسبت بیست و هفمین وبیستمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 و تابستان 67 و در پی دعوت کانون خاوران در تورنتو روز 26 ماه اوت تظاهرات ایستاده ای در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در شهر اتاوا برگزار شد.این تظاهرات  بمدت دو ساعت در مقابل سفارت وبعد از آن بشکل راهپیمائی بسوی پارلمان این شهر ادامه یافت.

این اولین آکسیونی بود که اکثر سازمانها و احزاب و تشکلات زنان در تورنتو و هم چنین گروهی از فعالین سیاسی اتاوا و مونترال و دو سازمان افغانستانی در آن شرکت کردند. برنامه با یک دقیقه سکوت و بعد از آن پخش سرود انترناسیونال که جمع تظاهر کنند گان به خواندن آن پرداختند آغاز شد .

در این تظاهرات شعارها ئی در ضدیت و محکومیت نظام ارتجاعی جمهوری اسلامی عاملین و آمرین کشتار خونین دهه 60 و 67 داده شد که توجه عابرین را به خود جلب نمود.

در طول این آکسیون پیامها ی تشکلات و سازمانهای شرکت کننده قرائت شد.پیام سازمان زنان هشت مارس نیز توسط مونا از فعالین این سازمان خوانده شد که در ادامه این گزارش می آید.

زمانی که تظاهر کنندگان در مقابل پارلمان شهر اتاوا قرار گرفتند فراخوانی که از جانب تمام سازمانهای سیاسی حمایت کننده تهیه شده بود قرائت  شد. در پایان سرود انترناسیونال با صدای گرم ودلنشین فریدون فرهی و با همراهی جمع خوانده شد که باعث جلب توجه تعداد زیادی از مردمی که در آنجا بودند شد.

 

سازمان زنان هشت مارس ( ایران – افغانستان) – تورنتو

سپتامبر 2008

 

پیام سازمان هشت مارس

 

هم اکنون ما در مقابل شما نمایندگان مر تجعترین و جنایتکارترین حکومت جهان ایستاده ایم

30 سال است که جنایات شما مرتجعین حاکم بر ایران را به گوش جهانیان رسانده ایم.

 30 سال کشتار,قتل, زندان, شکنجه, سنگسار, شلاق و پرپر کردن زندگی هژاران دختر و پسر جوان با قوانین و مقررات پوسیده و ارتجاعی اسلامی.

ما صدای هزاران زن زندانی سیاسی هستیم که در دهه 60 با مقاومت در مقابل قوانین زن ستیز شما در سخت ترین شرایط حاضر نشدند بر سر منافع اکثریت مردم ایران با شما مرتجعین اسلامی سازش کنند و در مقابل شلاق, تابوت, و شکنجه به زانو در نیامدند.

ما صدای صدها زن باردار زندانی سیاسی هستیم که بعد از تولد نوزاد خود و یا حتی نه , با جنینی که در شکم داشتند بیشرمانه به جوخه های اعدام سپرده شدند.

ما صدای هزاران زندانی سیاسی هستیم که در تابستان 67 با وجود داشتن حکم و یا اتمام حکم زندانی خود گروه گروه به دستور خمینی جلاد وبوسیله کمسیون مرگ شما به اعدام محکوم شده و به دار آویخته شدند.هزاران زندانی سیاسی که جرم آنها آرمان رهائی بشر از هر گونه ستم و استثمار بود.

ما صدای هزاران خانواده جانباخته ای هستیم که در سال 67 بعد از ماه ها بی خبری از فرزندان خود ,وقیعحانه و بی شرمانه خبر اعدام آنها را دادید بدون  نشان هیچ گوری.

همانهایی که سالها سعی کردید با حمله کردن به تجمع آنها گورستان خاوران مانع از زنده نگهداشتن یاد عزیزانشان شوید ولی آنها با مقاومت و اتحاد و همبستگی خود در مقابل یورشهای شما ایستادگی کرده و گورستان خاوران  را به سند جنایت شما تثبیت کردند.

ما صدای تمامی زنان زحمتکش و مبارز ایران هستیم

ناقوس مرگ شما بصدا در آمده است . این را  زنان با مقاومت شان در مقابل قوانین و مقررات زن ستیز شما میگویند،

کارگران و زحمتکشان با اعتصابات و مبارزاتشان به شما میگویند ، معلمان ,دانشجویان ,و دیگر اقشار مردم با مبارزات هر روزه شان به شما مرتجعین می گویند

سالها سعی کردید که زندانی سیاسی کاذب بوجود بیاورید و واژه زندانی سیاسی را تغییر دهید سالها سعی کردید با بوجود آوردن اپوزسیون کاذب کشتار هولناک سال 67 را به گردن جناحی از حکومت بیندازید و عاملین و آمرین آن را  به افرادی از حکومت محدود کنید و شعار فراموش نخواهیم کرد ولی خواهیم بخشید را بر سر زبان ها جاری کردید.

ما در اینجا به جهانیان اعلام میکنیم که کلیت نظام جمهوری اسلامی عاملین و آمرین این جنایت است و شخص خمینی دستور دهنده اصلی این جنایت بود. ما با تکیه بر شعار فراموش نخواهیم کرد و نخواهیم بخشید تا بر پایی یک دادگاه عادلانه مردمی از پای نخواهیم نشست و از همه مردم دنیا میخواهیم که ضمن برسمیت شناختن این جنایت به عنوان جنایتی علیه کل بشریت با دادخواهی خانواده هائی که فرزندانشان به خاطر جامعه ای عاری از ستم و استثمار جان باخته اند همراه شوند.

سرنگون باد جمهوری اسلامی

جاودان باد خاطره تمامی جانباختگان انقلاب و کمونیسم کسانی که در زندگی مظهر جامعه نوین بودند و در مرگ بذر آن

 

www.8mars.com

zan_dem_iran@hotmail.com