برنامه بزرگداشت آذر درخشان

در اتاق

گفتمان سیاسی اجتماعی

شنبه 2 ماه جون

پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردنیست

آذر درخشان

http://4.bp.blogspot.com/-f60OSj-qB9s/T8a0ak4NLOI/AAAAAAAAAS8/gxBUnl4ft1k/s1600/mqdefault.jpg

آذر درخشان از کادرهای برجسته حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) و از بنیانگذاران سازمان زنان 8 مارس (ایران - افغانستان)، از مبتکران اصلی راهپیمایی 5 روزه کارزار زنان در شهرهای اروپا علیه قوانین نابرابر و مجازاتهای اسلامی و نویسنده کتاب "زنان سال صفر" بود. فراتر از آن زنی انقلابی و کمونیست بود که فقدانش در آسمان جنبش کمونیستی و جنبش زنان نهیب مان می زند که گرد هم آییم و پروازش را نظاره کنیم و از او بگوییم که خلاف جریان باد پرواز می کرد، در اوج می زیست و به هیچ بودگان می اندیشید

با حضورفریبا امیرخیزی فعال سازمان زنان 8 مارس وعضو شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران

و دیگر هم رزمان و دوستان آذر

نمایش فیلم و چند برنامه دیگر

زمان: به وقت اروپای مرکزی 20:00  نیویورک: 14:00

Paltalk

View All-->All Languages àIran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

گفتمان سیاسی اجتماعی