گزارش آکسیون اعتراضی و کنفرانس به مناسبت «روز جهانی زن»- بلژیک

گزارش تصويری هزاران نفر در مخالفت با سفر ترامپ به انگلستان - لندن

گزارش تجمع اعتراضی به‌فرمان ترامپ مبنی بر «ممنوعیت ورود پناه‌جویان و شهروندان مسلمان» - بروکسل

گزارش تصویری تظاهرات ده‌ها هزار نفر در اعتراض به فرمان ترامپ - لندن

ﮔﺰارش ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﺎﺷﮑﻮه ﻣﺮدم ﺿﺪ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ و علیه روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ واﺷﻨﮕﺘﻦ دی ﺳﯽ - کانادا

گزارشی از همبستگی باشکوه جهانی در تظاهرات ضد فاشیسم و زن ستیزی رژیم ترامپ - لندن

گزارش تصویری آکسیون علیه روی کار آمدن ترامپ - بروکسل

گزارش تصویری از آکسیون حمایت از زندانیان سیاسی در ایران- دن هاگ

گزارش روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان - روتردام

گزارش آکسیون روزجهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان - دوسلدورف