گزارش گردهم آیی به مناسبت «روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان» - برمن

دو گزارش از فعالیت ها - لندن

به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

گزارش آکسیون به مناسبت «روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان» ۲۶ نوامبر ۲۰۱۶- بروکسل  

گزارش تصویری آکسیون به مناسبت «روز جهانی زن با خشونت بر زنان » - بروکسل

گزارش تصویری آکسیون به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان - بروکسل

گزارش اکسیون برای نجات جان زینب سکانوند- کانادا

گزارشی از مراسم ۲۸مین سال‌گرد قتل‌عام زندانیان سیاسی دهه‌ی۶۰ و تابستان ۶۷ - لندن

گزارش آکسیون در اعتراض به اعدام زینب - لندن

گزارش اکسیون اعتراضی علیه مراسم عاشورای جمهوری اسلامی - تورنتو

گزارشی از آکسیون اعتراضی در سالگرد کشتار زندانیان سیاسی- لندن