شرکت در انتخابات تائیدی بر این نظام ستمگر است

حقوق زنان افغان در خارج از کشور

خبر تکان دهنده ای از زندگی یک خانواده افغان

قتل زن افغان به دلیل به‌دنیا آوردن سومین نوزاد دختر

سر نوشت گلناز

لرزه بر تن خانه‌های امن زنان در افغانستان

بلاتكليفى ۴۰۰ هزار كودك افغان با گذشت ۵روز از بازگشايى مدارس

حمله با گاز سمی به مدرسه دخترانه در کابل

طالبان یک زن را به اتهام داشتن رابطه نامشروع در ملاء عام در افغانستان اعدام کرده اند.

خطر اعدام مهاجر افغانی در ایران